BPASSE

Onze Visie en Missie

BPASSE staat voor Belgian Professional Association Support System for Events en is een Belgische beroepsvereniging welke op 1 januari 2017 werd opgericht door enkele diensten welke actief zijn binnen de hulpverlening tijdens evenementen.


BPASSE maakt zich net als sommige diensten welke hulpverlening voorzien tijdens evenementen terecht zorgen over de wildgroei aan ondernemingen welke deze diensten aanbieden. Vooral omdat deze ondernemingen vaak verder gaan dan louter een EHBO post voorzien. We zien dan ook dat er vaak ongeschoold en onervaren personeel zorgt voor de bestaffing van een ziekenwagen.


Om deze reden hebben een aantal ondernemingen, welke deze diensten aanbieden, zich verenigd en  geëngageerd om constructief mee te werken om zo de kwaliteit van de hulpverlening, meer specifiek op medisch vlak, tijdens evenementen te bevorderen.


In overleg met de verschillende betrokken partijen zullen we met concrete voorstellen, visies en protocollen naar buiten komen met als doel de norm te verhogen en de omstandigheden te verbeteren voor zowel de ondernemingen als de hulpverleners.


BPASSE is een representatieve beroepsvereniging welke alle problemen in kaart brengt, maar zal ook trachten concrete ideeën te bedenken en oplossingen uit te werken, opdat we de verschillende partners kunnen overtuigen van ons gelijk.Lid worden?

U bent een dienst welke tijdens evenementen hulpverlening voorziet en wenst meer informatie of lid te worden? Neem contact met ons op via info@bpasse.be


Lidgeld:

  • Toetredende leden (zonder stemrecht): € 25,00 / jaar
  • Werkende leden (met stemrecht): € 50,00 / jaar


Voordelen voor leden: